Theatre Expanded

Rahvusvaheline projekt Theatre Expanded

Produtsentide koolitus

Vaba Lava rahvusvahelise projekti Theatre Expanded eesmärgiks on koolitada teatriprodutsente, kes teoreetiliste loengute ja praktikumide baasil omandaksid oskusi tuua välja rahvusvahelisi lavastusi ja kaasproduktsioone. Kursus toimub Vaba Lava ning Läti Uue Teatri Instituudi (Läti teatri showcase´i ja Homo Novuse festivali korraldaja) koostöös.

Koolitus toimub 2016. aasta veebruarist juunini. Produtsentide koolitusprogramm koosneb loengutest teatriavalikkusele ning praktilistest töötubadest 10-15-liikmelisele grupile.

Õppetöö toimub osaliselt inglise keeles. Produtsentide õppegrupi liikmete jaoks on nii töötubades osalemine kui loengute kuulamine tasuta, ent kohustuslik. 

Teoreetilised loengud

Teoreetilised loengud on avalikud ning suunatud nii teatrihuvilistele kui produtsentide õppegrupile. Õppeperioodi jooksul toimub 10 loengut, mis on kõigile osalejatele tasuta.

Loengute teemad:

 • Rahvusvaheline (kaas)produtseerimine;
 • Produtseerimine Eestis;
 • Meeskonnatöö ja protsessijuhtimine;
 • Rahastamisvõimalused, (välis)projektide kirjutamine ja -juhtimine;
 • Eelarvestamine ja eelarve kontroll;
 • (Piiratud eelarvega) turundus, müük ja kommunikatsioon;
 • Autoriõigused ja lepingud, juriidika;
 • Tehnikajuhtimine;
 • Teatrieksport;
 • Festivalide/showcase´ide korraldamine.

Kursuse materjalidest antakse välja ka veebipõhine produtsentide õppevihik.

Vaba Lava kui produtsentide õppegrupi praktikabaas

10-15-liikmelise produtsentide õppegrupi praktikumi eesmärgiks on osaleda Vaba Lava 2015-2016 hooaja kuraatoriprogrammi 3 rahvusvahelise lavastuse väljatoomises. Praktikumi juhendajaks on Asko Talu (coach), ettevõtlustaustaga ärimentor ja Vaba Lava nõukogu liige.

Produtsentide õppegrupi ülesandeks on teoreetiliselt omandatud teadmiste baasil aidata välja tuua Asko Talu ja Vaba Lava tiimi juhtimisel kolm Vaba Lava kuraatorprogrammi lavastust:

 1. „Tavalised inimesed. Tallinna versioon“, lavastaja Jan Martens, esietendus 18.03.2016.

http://www.vabalava.ee/programm/tavalised-inimesed-tallinna-versioon/

 1. „Ühendus paratamatu ületamiseks. Sada sõda üleilmse rahuni“, lavastaja Cristophe Meierhans, esietendus 17.04.2016.

http://www.vabalava.ee/programm/uhendus-paratamatu-uletamiseks-sada-sammu-uleilmse-rahuni/

 1. „Vormides hirmu“, lavastaja Julian Hetzel, esietendus 13.05.2016.

http://www.vabalava.ee/programm/vormides-hirmu/ 

Kursuslased jagunevad 3-liikmelisteks tiimideks, kusjuures iga meeskonna ülesandeks on erineva lavastuse produtseerimisega seotud töölõigu – produktsioon, rahastus, sponsorlus, turundus, müük, kommunikatsioon, tehnilised lahendused, dekoratsioonid, esinejad vmt – eest vastutamine.

Loengud ja praktikumid toimuvad veebruarist juunini Vaba Lava teatrikeskuses Tallinnas, ent üks õppepäev toimub ka Tartus (Vaba Lava katab osalejate kulud).

Lisaks on kahel produtsendil võimalus osaleda ka Lätis toimuvatel ingliskeelsetel loengutel (5 loengutsüklit). Lätis toimub 5 kahepäevast töötuba perioodil veebruar-mai 2016. Kui Eesti õpe on pigem praktiline ja tehniline, siis lätlased keskenduvad üldisematele teemadele nagu sektoriteülene koostöö, jätkusuutlik kureerimine jne.

Kolmel parimal produtsendil on võimalus osaleda 1 nädala jooksul Homo Novuse festivali korraldustöös 2016. aasta septembris Riias.

Osalejad saavad kursuse eduka läbimise puhul osaleda soovi korral ka mõne 2016/2017 hooaja Vaba Lava kuraatoriprogrammi lavastuse väljatoomise juures juba ametliku tiimiliikmena.

Projekti Theatre Expanded koordinaatorid

Projekti koordinaatorid Eestis on Vaba Lava juhatuse liige Kristiina Reidolv, Vaba Lava välissuhete juht Inga Koppel ja projektijuht Külli Hansen.

Läti koordinaatorid on Läti Uue Teatri Instituudi juhataja Gundega Laiviņa, projektijuhid Zane Kreicberga ja Laura Stašān.

Läti Uue Teatri Instituudi koolitusprogramm:

http://theatre.lv/eng/category/project-theatre-expanded/

Meediakajastused 

http://www.sirp.ee/s1-artiklid/teater/dinosaurused-ja-ratsepad/

http://kuku.postimees.ee/?pid=24&nid=17443&lang=1

 

Lisainfo:

Kristiina Reidolv

+372 55 25258

kristiina@vabalava.ee

 

NB. Koolituse info kodulehel täieneb jooksvalt.

Projekt Theatre Expanded toimub Interregi Kesk-Läänemere 2014-2020 programmi raames.

KKN_lo-res_dk

EU flag RGBCB logo RGB