MUUTUJAD (Transformations)

Dokumentaalteatrilavastus “Muutujad” (“Transformations”) uuendab maskuliinsuse mõistet. Samaaegselt uurib lavastus ka naiselikkust, sugude mitmesust ja seda, kes määrab soo ja mis sellise määramisega kaasneb. Lavastuses lähenetakse teemale läbi stand-upi, intervjuude, tantsu- ja sõnateatri. Laval on 5 inimest, kellest igaühel on oma … Continue reading MUUTUJAD (Transformations)