Vabaduse teatrifestival: Sacra Hungarica

Kreenholmi Manufaktuur Teater, Narva, Festival

Mida tähendab olla ungarlane?

Rahvuse teaduslikku olemust uurinud kahekordne Baumgarteni preemia laureaat, ajaloofilosoof Tibor Joó, võttis ungarluse teema kokku järgmiselt:

„Ungarlus on kahepoolne nähtus – ühelt poolt on see etnilis-keeleline ühtsus (inimesed), teiselt poolt aga see vaimne faktor, millest saab poliitiline üksus (rahvas). Siit järeldub, et ungarlus ei ole vaid veresidemete, keele või omariikluse loodud fenomen, vaid ka universaalne vaimne tegur (geenius). ”

Ilma igasusuguse kahtluseta võib öelda, et meie rahvuslikus kehandis on oluline osa sakraalsusel. Aga kas ja mil viisil, milliste vahenditega, oleks võimalik sellest kõnelda?

Kuidas peegeldab meie kaasaegne ühiskond rahvusluse temaatikaga seotud küsimusi? Kas moodne mõtlemisviis kustutab traditsioonidele rajatud väärtuste süsteemi või vastupidi, toetub sellele? Kas süsteem, millele tuginevad sellised mõisted nagu patriotism, riigireetmine,riigikaitse, kodanikuvastutus ja riiklik vastutus, kehtib endiselt?

Lavastus „Sacra Hungarica”  põhineb mitmetel ungari kirjanduspärandisse kuuluvatel teostel.

Ungari peres kasvanud, nüüd Serbias resideeruv lavastaja on rakendanud prooviprotsessi vältel eriomast töömeetodit, mis põhineb näitetrupi ja teiste lavastuse kaasloojate vahelise dialoogi ehitamisel, muutes sel moel teemade spektri võimalikult laiapõhiseks ja mitmekülgseks.

Lavastuse tekstis on kokku sulandunud konkreetsed kirjandusteosed ning proovide jooksul räägitu. Tänapäeva inimeste mõtted ja saatuselood lisavad kanoniseeritud tekstidele uusi värve, värskust ja aktuaalsust.

Selline kontrast muudab rahvusluse teemalise lavalise mõtiskluse eriti põnevaks ja kaasaaegseks.

Meeskond:

Lavastaja: András Urbán

Dramaturg: Kata Gyarmati

Mängivad: Katalin Homonnai, Dániel Lovas, Gábor Nagypál, Júlia Nyakó, Melitta Pallagi, György Sipos, Lajos Spilák

Muusika: Attila Antal

Valguskujundaja: Ninett Berta

Assistendid: Katinka Rémi, Veronika Vajda

Teatrist:

Studio K teater on ainus sõltumatu repertuaariteater Ungaris, nende lavastused on mõeldud kõikidele vanusegruppidele, lastest vanuriteni. Samuti võõrustab teater teisi erateatreid ja projekte ning toetab noori teatritegijaid. Lisaks etenduskunstidele seisab Studio K teater selle eest, et luua kõigile elanikkkonna gruppidele võimalusi teatrihariduseks ja teatrist osasaamiseks.

Programmi „Elukestev õpe” raames on teater võtnud kasutusele kujutava kunsti vahendid, et aidata eakatel inimestel säilitada terve vaim ning osaleda aktiivselt ühiskondlikus elus.

Teatri kodulehekülg: http://www.studiokszinhaz.hu/