Vaba Lava Narva

Vaba Lava Narva teatrikeskus

https://vabalava.ee/

SA Vaba Lava rajab Narva, endisesse Baltijetsi tehasesse aadressil Linda 2, multifunktsionaalse teatrikeskuse. Vaba Lava teatrikeskuse avamine Narva linnas toimub Eesti Vabariigi 100 tähistamise raames 1. detsembril 2018. aastal.

I Kontseptsioon

Projekti eesmärk on elavdada Narva kultuurielu uue Vaba Lava teatrikeskuse loomisega, mis pakub võimalusi kohalikele truppidele ning teistele eesti ja välisteatritele külalisetenduste andmiseks ning muude kultuuriürituste korraldamiseks (kontserdid, kino, näitused, konverentsid, seminarid, meistriklassid, festivalid jne).

Teatrikeskust opereerib SA Vaba Lava, mis roteeriks oma Tallinnas Telliskivi loomelinnakus asuvas teatrimajas etendunud programmi Narvas ning toob välja uuslavastusi, kuid sealjuures on Narva teatrikeskus avatud ka kõigile teistele eesti teatritele (riigiteatrid, linnateatrid, projektiteatrid jne) ning kultuurikorraldajatele erinevatest kultuurivaldkondadest (muusika, kino, näitused jne). 

Plaanis on arendada rahvusvahelist ning piiriülest koostööd, sealjuures korraldada rahvusvaheline etenduskunstide festival.

Vaba Lava Narva teatrikeskus rajatakse Baltijetsi tehase ruumidesse aadressil Linda 2, Narva. Vaba Lava allrentnikeks on Eesti Rahvusringhääling ja Kohvik nr 2.

II Vajadus

Narva on suuruselt kolmas linn Eestis, kuid Narva elanikkonnal puudub stabiilne ligipääs kvaliteetkultuurile, mis aitaks tugevdada narvalaste enda identiteeti, soodustada integratsiooni eesti kultuuriruumi ning saada osa rahvusvahelisest kultuurielust – seega teatrikeskuse loomine Narva on oluline nii regionaal-, integratsiooni- kui kultuuripoliitika tasandil.

Eesti riigi mission peaks olema pakkuda ka äärealade elanikele nii kvaliteetseid elamistingimusi kui ka vaba aja veetmise võimalusi. 

Kui veel nõukogude ajal oli Narvas mitu aktiivset teatrit ja toimusid festivalid, siis tänaseks on alles vaid venekeelne lasteteater Ilmarine, mille tingimused etenduste andmiseks on kehvad.

Narvas puudub blackbox-tüüpi teater külalisetenduste vastuvõtmiseks. 

Baltijetsi tehase aadressil Linda 2 ruumid võimaldavad paindlikult kohandada teatrikeskuse erinevaid funktsioone – etendused, kino, kontserdid jne. Narva kesklinnas paiknemine võimaldab külastajatele hea ligipääsu. Objekt on Narva võimalikest alternatiividest parim asukoha, suuruse, valmidusastme, ruumiplaneeringu, potentsiaalse investeeringu mahu, ehituslike piirangute ja omanike suhtumise kombinatsioon.

III Osapooled

  1. Sihtasutus Vaba Lava – rentnik ja arendaja; 
  2. Linda Kaks OÜ – kinnistu omanik;
  3. Kultuuriministeerium – toetaja (hoone ehitus ja renoveerimine);
  4. Eesti Kultuurkapital – toetaja (lavastuste väljatoomisega seotud kulud);
  5. Koostööpartnerid, rahvusvahelised fondid ja sponsorid.

 

IV Koostööpartnerid

Narva teatrikeskus on avatud kõigile eesti teatritele ja kultuurikorraldajatele nii etenduskunstide, muusika-, filmi, kujutava kunsti kui konverentsikorralduse valdkonnast. 

Kuivõrd Narva asub Peterburist vähem kui 150 kilomeetri kaugusel, siis on hea võimalus teha koostööd ka Peterburi teatritega, millega on Vaba Laval juba praegu mitmeid häid kontakte.

Narva teatrikeskuses saab läbi viia nii rahvusvahelisi koostööprojekte, ühislavastusi ja meistriklasse kui võtta vastu külalisetendusi. 

Vaba Lava on ka Narva Loomeinkubaatori asutaja koos S.H.A.R.K Animationem Studio, Eesti Digikeskuse ja Ida-Viru Loomemajanduskeskusega. Narva Loomeinkubaatori eesmärk on loomemajandus- ja teadmispõhiste ettevõtete, sealhulgas IT-, disaini-, arhitektuuri- ning teatri- ja filmiproduktsiooniettevõtete arendamine, uute töökohtade loomine, ekspordi- ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine ning ettevõtlusega seonduvate riskide vähendamine neile kaasaegse töökeskkonna, tehnoloogia ja tugiteenuste pakkumise kaudu.

V Ruumiprogramm

Baltijetsi tehase ruumidesse rajatakse teatrikeskus, kus on ca 370 m2 blackbox-tüüpi teatrisaal, Ilmarise teatrisaal, Rahvusringhäälingu tele- ja raadiostuudio, publikuala koos galerii ja restoraniga, garderoobid, grimmituba, abiruumid nagu laod jne.

VI Vaba Lava Narva teatrikeskuse avamine

Vaba Lava Narva teatrikeskuse avamine toimub 1. detsembril 2018.  Avame Vaba Lava Narva teatrikeskuse laupäeval, 1. detsembril projektiteatri R.A.A.A.M ja Vaba Lava uuslavastusega “TRANSIIT. Peatage muusika” (lavastaja Dmitri Jegorov, Venemaa), sellele järgneb kontsert ja pidu.

Vaba Lava Narva teatrikeskuse etenduskunstide nädalal 1.-11. detsembrini on plaanis tutvustada publikule ja avalikkusele tervet paletti oma edasistest tegevustest Narva teatrikeskuses – esietendus, välisteatrite külalisetendused Rootsist, Soomest, Leedust ja Venemaalt, kontserdid, seminarid, meistriklassid jne.

Lugupidamisega,

Kristiina Reidolv

SA Vaba Lava juhatuse liige

+372 55 25258

vabalava.ee