Vaba Lava Narva

Vaba Lava Narva teatrikeskus

https://vabalava.ee/

2018. aastal rajas SA Vaba Lava Narva, endisesse Baltijetsi tehasesse aadressil Linda 2, multifunktsionaalse teatrikeskuse. Vaba Lava teatrikeskuse avamine Narva linnas toimus Eesti Vabariigi 100 tähistamise raames 1. detsembril 2018. aastal.

I Kontseptsioon

Projekti eesmärgiks on elavdada Narva kultuurielu uue Vaba Lava teatrikeskuse loomisega, mis pakub võimalusi kohalikele truppidele ning teistele eesti ja välisteatritele külalisetenduste andmiseks ning muude kultuuriürituste korraldamiseks (kontserdid, kino, näitused, konverentsid, seminarid, meistriklassid, festivalid jne).

Teatrikeskust opereerib SA Vaba Lava, mis roteerib oma Tallinna teatrimaja etendunud programmi Narvas ning toob välja uuslavastusi, kuid sealjuures on Narva teatrikeskus avatud ka kõigile teistele eesti teatritele (riigiteatrid, linnateatrid, projektiteatrid jne) ning kultuurikorraldajatele erinevatest kultuurivaldkondadest (muusika, kino, näitused jne). 

Plaanis oli arendada rahvusvahelist ning piiriülest koostööd, sealjuures korraldada rahvusvaheline etenduskunstide festival. 2021. aasta augustis toimus esimene Vaba Lava SA poolt korraldatud rahvusvaheline Vabaduse teatrifestival.

Vaba Lava Narva teatrikeskus rajati Baltijetsi tehase ruumidesse aadressil Linda 2, Narva. Vaba Lava allrentnikeks on Eesti Rahvusringhääling Alex Kohvik OÜ ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

II Vajadus

Narva on suuruselt kolmas linn Eestis, kuid Narva elanikkonnal puudus stabiilne ligipääs kvaliteetkultuurile, mis aitaks tugevdada narvalaste enda identiteeti, soodustada integratsiooni eesti kultuuriruumi ning saada osa rahvusvahelisest kultuurielust – seega teatrikeskuse loomine Narva oli oluline nii regionaal-, integratsiooni- kui kultuuripoliitika tasandil.

Eesti riigi mission peaks olema pakkuda ka äärealade elanikele nii kvaliteetseid elamistingimusi kui ka vaba aja veetmise võimalusi. 

Kui veel nõukogude ajal oli Narvas mitu aktiivset teatrit ja toimusid festivalid, siis 2018. aastaks oli alles vaid venekeelne lasteteater Ilmarine, mille tingimused etenduste andmiseks on kehvad.

Narvas puudus blackbox-tüüpi teater külalisetenduste vastuvõtmiseks. 

Baltijetsi tehase aadressil Linda 2 ruumid võimaldasid paindlikult kohandada teatrikeskuse erinevaid funktsioone – etendused, kino, kontserdid jne. Narva kesklinnas paiknemine võimaldab külastajatele hea ligipääsu. Objekt on Narva võimalikest alternatiividest parim asukoha, suuruse, valmidusastme, ruumiplaneeringu, potentsiaalse investeeringu mahu, ehituslike piirangute ja omanike suhtumise kombinatsioon.

III Osapooled

  1. Sihtasutus Vaba Lava – rentnik ja arendaja; 
  2. Linda Kaks OÜ – kinnistu omanik;
  3. Kultuuriministeerium – toetaja (hoone ehitus ja renoveerimine);
  4. Eesti Kultuurkapital – toetaja (lavastuste väljatoomisega seotud kulud);
  5. Koostööpartnerid, rahvusvahelised fondid ja sponsorid.

 

IV Koostööpartnerid

Narva teatrikeskus on avatud kõigile eesti teatritele ja kultuurikorraldajatele nii etenduskunstide, muusika-, filmi, kujutava kunsti kui konverentsikorralduse valdkonnast. 

Narva teatrikeskuses saab läbi viia nii rahvusvahelisi koostööprojekte, ühislavastusi ja meistriklasse kui võtta vastu külalisetendusi. 

Vaba Lava on ka Narva Loomeinkubaatori asutaja koos S.H.A.R.K Animationem Studio, Eesti Digikeskuse ja Ida-Viru Loomemajanduskeskusega. Narva Loomeinkubaatori eesmärk on loomemajandus- ja teadmispõhiste ettevõtete, sealhulgas IT-, disaini-, arhitektuuri- ning teatri- ja filmiproduktsiooniettevõtete arendamine, uute töökohtade loomine, ekspordi- ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine ning ettevõtlusega seonduvate riskide vähendamine neile kaasaegse töökeskkonna, tehnoloogia ja tugiteenuste pakkumise kaudu.

V Ruumiprogramm

Baltijetsi tehase ruumidesse rajati teatrikeskus, kus on ca 370 m2 blackbox-tüüpi teatrisaal, multifunktsionaalne Väike Saal (80 m2), Stuudiosaal (135 m2) Rahvusringhäälingu tele- ja raadiostuudio, publikuala koos galerii ja restoraniga, garderoobid, grimmituba, abiruumid nagu laod jne.

VI Vaba Lava Narva teatrikeskuse avamine

Vaba Lava Narva teatrikeskuse avamine toimus 1. detsembril 2018.  Avati Vaba Lava Narva teatrikeskus laupäeval, 1. detsembril projektiteatri R.A.A.A.M ja Vaba Lava uuslavastusega “TRANSIIT. Peatage muusika” (lavastaja Dmitri Jegorov, Venemaa), sellele järgnes kontsert ja pidu. Avamisel oli Vabariigi president, kultuuriminister ja hulgaliselt olulisi riigi inimesi.