Uudised

Alustab uus Euroopa residentuuriprojekt, mis tõstab esile identiteetide mitmekesisust etenduskunstides

Loov Euroopa programmi raames rahastatav kolmeaastane residentuuriprojekt pealkirjaga “Moving Identities” saab avalöögi 2023. aastal ning selle Eesti partnerid on Sõltumatu Tantsu Lava ja Vaba Lava. Eesti kunstnikele annab see võimaluse oma loomingut välisresidentuurides arendada ning Eesti partneritele tähendab see tugeva koostöövõrgustiku algust oluliste etenduskunsti organisatsioonidega üle Euroopa, Hammerfestist Barcelonani.

“Moving Identities” on residentuurivahetusprojekt etendus- ja tantsukunstnikele kuues Euroopa riigis – Belgias, Taanis, Eestis, Saksamaal, Norras ja Hispaanias. Kolme aasta jooksul reisib kokku 72 kunstnikku oma kodumaa ja kahe teise riigi vahel, kus nad osalevad jätkusuutlikuma, mitmekesisema ja Euroopa identiteeti kaasava platvormi loomises.

Projekti eesmärk on esile tõsta erinevaid identiteete, mis etenduskunstides esindatud on, tugevdada kunstnike rahvusvahelist suhtlust ning nähtavust residentuuride kaudu. “Moving Identities” soodustab ka heade kogemuste jagamist partnerite vahel, töötades programmi vältel välja vahendid, kuidas residentuure organisatsioonidena parimal võimalikul viisil võõrustada ning kunstnikke toetada.

Igal aastal valitakse riikides kunstnike rühm, kes osaleb aasta jooksul kokku kolmes residentuuris kodu- ja välismaal. See annab kunstnikele võimaluse arendada oma loomingulist praktikat uues kultuuriruumis ning keskkonnas. Lisaks osalevad nad ka mitmetel veebipõhistel kohtumistel ning mentorlusprogrammides.

Projektis osalevad Eestist Sõltumatu Tantsu Lava koos Vaba Lavaga ning etenduskunstide keskused The Development Platform for the Performing Arts (Taani), Vonk (Belgia), Nau Ivanow (Hispaania), HELLERAU (Saksamaa) ja Davvi – Centre for Performing Arts (Norra)

Lisaks etenduskunstide keskustele osalevad projektis ka viis nõustavat partnerit: CKI – The Danish Centre for Arts & Interculture (Taani), Sustainable Performing Arts NOW (Taani), Himhearandit Productions (Taani), ITI – Internationales Theatre Institute (Saksamaa) ja DCI (Taani Kultuuri Instituut Eestis, Lätis ja Leedus).

“Moving Identities” uurib eurooplaseks olemist tänasel päeval ning etenduskunstide ühendavat jõudu õiglasema ja koostööaltima Euroopa loomisel.

Esimene avatud kutsung kunstnikele avalikustatakse peagi.

Rohkem infot:

“Moving Identities” uudiskiri

“Moving Identities” Instagram

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.