VABA LAVA


↳ Kuidas tekkis Vaba Lava loomise mõte?

Vaba Lava tekkis vajadusest leevendada väiketeatrite ja vabakutseliste probleeme nagu näiteks esinemispaikade ja prooviruumide puudus, vähene turundus- ja välissuhtlusalane võimekus, mängu- ja enesetäiendusvõimaluste puudus jne. 2010. aastal panidki üheksa väiketeatrit – MTÜ R.A.A.A.M, MTÜ Genialistide Klubi, MTÜ Rhizome, MTÜ Polygon Teater, SA Eesti Teatri Festival, MTÜ Loominguline Ühendus Oma Lava, MTÜ Teine Tants, MTÜ Kell Kümme, SA Eesti rahvapärandi ja kirjavara esitamise selts LOOMINE – seljad kokku ja lõid SA Vaba Lava. Vaba Lava loomise ajendiks oli pakkuda väiketeatritele ja vabatruppidele soodsaid arengutingimusi.

↳ Mil viisil erineb Vaba Lava igapäevane toimimine teistest Eesti teatritest?

Vaba Lava sai üles ehitatud uudse ja originaalse mudelina Eesti teatrimaastikul. Vaba Lava pole klassikaline repertuaariteater kindla peanäitejuhi ja trupiga. Vaba Laval on vaid väike administratiivne ja tehniline tiim ning loomingulise poole pealt iga kahe aasta järel vahetuv rahvusvaheline kuraator.

Vaba Lava eesmärgiks on kujuneda etenduskunstide valdkonna produktsoonikeskuseks ja loomeinkubaatoriks ning laiendada rahvusvahelist areaali, andes oma panuse nii kultuurieksporti kui -importi.


VABA LAVA TALLINN


Info

info@vabalava.ee

+372 517 6006

Show location: see from programme

Vahemikus 2014-2023 tegutses Tallinna Vaba Lava Telliskivi Loomelinnakus. Praegu toimuvad Vaba Lava etendused erinevates mängupaikades. Tallinna Vaba Lava eesmärk on oma 10ndaks sünnipäevaks (19.09.2024) avada uus teatrikeskus Tallinnas.


VABA LAVA NARVA


2018. aastal rajas SA Vaba Lava Narva, endisesse Baltijetsi tehasesse aadressil Linda 2, multifunktsionaalse teatrikeskuse. Vaba Lava teatrikeskuse avamine Narva linnas toimus Eesti Vabariigi 100 tähistamise raames 1. detsembril 2018. aastal.

↳ I Kontseptsioon

Projekti eesmärgiks on elavdada Narva kultuurielu uue Vaba Lava teatrikeskuse loomisega, mis pakub võimalusi kohalikele truppidele ning teistele eesti ja välisteatritele külalisetenduste andmiseks ning muude kultuuriürituste korraldamiseks (kontserdid, kino, näitused, konverentsid, seminarid, meistriklassid, festivalid jne).

Teatrikeskust opereerib SA Vaba Lava, mis roteerib oma Tallinna teatrimaja etendunud programmi Narvas ning toob välja uuslavastusi, kuid sealjuures on Narva teatrikeskus avatud ka kõigile teistele eesti teatritele (riigiteatrid, linnateatrid, projektiteatrid jne) ning kultuurikorraldajatele erinevatest kultuurivaldkondadest (muusika, kino, näitused jne).

Plaanis oli arendada rahvusvahelist ning piiriülest koostööd, sealjuures korraldada rahvusvaheline etenduskunstide festival. 2021. aasta augustis toimus esimene Vaba Lava SA poolt korraldatud rahvusvaheline Vabaduse teatrifestival.

Vaba Lava Narva teatrikeskus rajati Baltijetsi tehase ruumidesse aadressil Linda 2, Narva. Vaba Lava allrentnikeks on Eesti Rahvusringhääling Alex Kohvik OÜ ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

↳ II Vajadus

Narva on suuruselt kolmas linn Eestis, kuid Narva elanikkonnal puudus stabiilne ligipääs kvaliteetkultuurile, mis aitaks tugevdada narvalaste enda identiteeti, soodustada integratsiooni eesti kultuuriruumi ning saada osa rahvusvahelisest kultuurielust – seega teatrikeskuse loomine Narva oli oluline nii regionaal-, integratsiooni- kui kultuuripoliitika tasandil.

Eesti riigi mission peaks olema pakkuda ka äärealade elanikele nii kvaliteetseid elamistingimusi kui ka vaba aja veetmise võimalusi.

Kui veel nõukogude ajal oli Narvas mitu aktiivset teatrit ja toimusid festivalid, siis 2018. aastaks oli alles vaid venekeelne lasteteater Ilmarine, mille tingimused etenduste andmiseks on kehvad.

Narvas puudus blackbox-tüüpi teater külalisetenduste vastuvõtmiseks.

Baltijetsi tehase aadressil Linda 2 ruumid võimaldasid paindlikult kohandada teatrikeskuse erinevaid funktsioone – etendused, kino, kontserdid jne. Narva kesklinnas paiknemine võimaldab külastajatele hea ligipääsu. Objekt on Narva võimalikest alternatiividest parim asukoha, suuruse, valmidusastme, ruumiplaneeringu, potentsiaalse investeeringu mahu, ehituslike piirangute ja omanike suhtumise kombinatsioon.

↳ III Osapooled

Sihtasutus Vaba Lava – rentnik ja arendaja;
Linda Kaks OÜ – kinnistu omanik;
Kultuuriministeerium – toetaja (hoone ehitus ja renoveerimine);
Eesti Kultuurkapital – toetaja (lavastuste väljatoomisega seotud kulud);
Koostööpartnerid, rahvusvahelised fondid ja sponsorid.

↳ IV Koostööpartnerid

Narva teatrikeskus on avatud kõigile eesti teatritele ja kultuurikorraldajatele nii etenduskunstide, muusika-, filmi, kujutava kunsti kui konverentsikorralduse valdkonnast.

Narva teatrikeskuses saab läbi viia nii rahvusvahelisi koostööprojekte, ühislavastusi ja meistriklasse kui võtta vastu külalisetendusi.

Vaba Lava on ka Narva Loomeinkubaatori asutaja koos S.H.A.R.K Animationem Studio, Eesti Digikeskuse ja Ida-Viru Loomemajanduskeskusega. Narva Loomeinkubaatori eesmärk on loomemajandus- ja teadmispõhiste ettevõtete, sealhulgas IT-, disaini-, arhitektuuri- ning teatri- ja filmiproduktsiooniettevõtete arendamine, uute töökohtade loomine, ekspordi- ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine ning ettevõtlusega seonduvate riskide vähendamine neile kaasaegse töökeskkonna, tehnoloogia ja tugiteenuste pakkumise kaudu.

↳ V Ruumiprogramm

Baltijetsi tehase ruumidesse rajati teatrikeskus, kus on ca 370 m2 blackbox-tüüpi teatrisaal, multifunktsionaalne Väike Saal (80 m2), Stuudiosaal (135 m2) Rahvusringhäälingu tele- ja raadiostuudio, publikuala koos galerii ja restoraniga, garderoobid, grimmituba, abiruumid nagu laod jne.

↳ VI Vaba Lava Narva teatrikeskuse avamine

Vaba Lava Narva teatrikeskuse avamine toimus 1. detsembril 2018. Avati Vaba Lava Narva teatrikeskus laupäeval, 1. detsembril projektiteatri R.A.A.A.M ja Vaba Lava uuslavastusega “TRANSIIT. Peatage muusika” (lavastaja Dmitri Jegorov, Venemaa), sellele järgnes kontsert ja pidu. Avamisel oli Vabariigi president, kultuuriminister ja hulgaliselt olulisi riigi inimesi.


PROJEKTID


Vaba Lava eesmärgiks on kujuneda etenduskunstide valdkonna produktsoonikeskuseks ja loomeinkubaatoriks ning laiendada rahvusvahelist areaali, andes oma panuse nii kultuurieksporti kui -importi. Oleme partnerid mitmes kohalikus ja rahvusvahelises projektis.

↳ Aitan Lapsi
Eesti Etendusasutuste Liidu koostööprojekti on kaasatud pea kõik Eesti suuremad ja selle eesmärgiks on vähekindlustatud lastele teatrielamuste pakkumine.