Uudised

Vaba Lava hakkab otsima teatri ja tehnika kokkupuutepunkte


Vaba Lava teatrikeskus hakkab partneritega Eestist ja Venemaalt looma keskust, kus
saavad kokku tehnoloogiline innovatsioon ja teater ning sellest peaksid sündima uued
lahendused nii teatrilavale, kui ka mujale.

“Meil on Narvas kaasaegne etenduskunstide keskus. Tahame, et teater muutuks
innovaatiliseks ja koostöös Peterburi partneriga katsetada, kuidas teha etendusi kahel
pool piiri korraga”; ütles Vaba Lava juht Märt Meos.

Algselt pidi sellel suvel toimuva festival “On the Edge” just kahel pool piiri: Narvas
ja Jaanilinnas, kuid koroonaviirus pani tegijad uude ja ootamatusse, kuid just tehnilisi
lahendusi soosivasse olukorda ning etendused kolisid linnaruumist veebi.
Alates tänasest kuni juuli lõpuni pakutakse „On the Edge” ja „Totška Dostupa”
koostöös publikule erinevaid veebipõhiseid kogemusi, kus vaatajad saavad
teatritegemisprotsessi sekkuda ning tänu millele nihutatakse tänapäevase teatri piire.
Kokku on etendusi 11. Kolm neist on otseselt seotud Narva, selle lugude ja
legendidega. Jooksvalt on võimalik sündmusi jälgida Facebooki online sündmusena “On the Edge – virtuaalteater EST / RUS / ENG“.
Veebiüritustega saab alguse 3 aastat kestev teatri tehnoloogilise innovatsiooni
koostööprojekt “New Technologies and Innovation in Theatre” mida
rahastab Eesti-Vene piiriülese koostööprogramm 439 111,80 euroga.

Projektis osaleb 12 organisatsiooni, kellega koos luuakse Vaba Lava Narva
teatrikeskusesse unikaalne kompetentsikeskus.

Projekti juhtivpartner on SA Vaba Lava. Venemaalt löövad kaasa Totška Dostupa ja
Baltiski Dom.
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest
koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada
sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on
www.estoniarussia.eu.

Lisainfo:

Anneli Kivirand
projektijuht
anneli@vabalava.ee
+372 5308 1557