Ideekonkurss / OPEN CALL

TAOTLEMINE IDEEKONKURSILE

Lae alla TAOTLUSVORM

Kandideerimiseks palun saata täidetud taotlusvorm ja  taotleja / autori CV või portfoolio (kindlasti koos videolinkidega eelmistele töödele) aadressile pealkirjaga IDEEKONKURSS.

NB! Palun arvestada, et kuraator töötab taotlused läbi ja valib projekte materjalide põhjal, mida taotleja saadab. See tähendab portfoolio, videomaterjalid, pildid, kaaskirjad jms. Lisaks soovitame jälgida, et materjalid oleksid inglise keeles või inglisekeelse saatetekstiga , et kuraator saaks need iseseisvalt läbi töötada.

TÄHTAEG: 27. veebruar 2023, kell 23:59

VALIKUKRITEERIUMID

  • Eelis antakse arenevatele etenduskunstnikele, kes tulevad välja originaalsete ja kunstilist väljakutset esitatavate ideedega, mis on enim vastavuses kuraatori visiooniga. ­
  • Kuraatoriprogrammi teema on “I have a dream”.­ Ideekonkurss ootab uusi ideid, originaallavastusi, mitte olemasolevaid külalisetendusi. Kuraator koostöös Vaba Lava meeskonnaga valib välja 1–3 lavastusprojekti, mis peavad olema teostatavad ja esitatavad september 2023 kuni juuli 2025. ­
  • Lavastusi produtseerib (või kaasprodutseerib) Vaba Lava. See tähendab, et produtsent alustab väljavalitud idee autoriga koostööd, et kokku panna kunstiline/ tehniline meeskond ja projekti eelarve (keskmiselt 45 000€), korraldada proovid ning etendused, koostada rahastustaotlused (KULKA, INSA jms) ning sõlmida kokkulepped. Töötada välja kommunikatsioonisõnumid ja turundusmeetmed, reklaamkampaania kaasates Vaba Lava vastavaid töötajaid ja koostööpartnereid.
  • 2023 – 2025 kuraatorprogrammi lavastused valitakse välja kahes voorus, teise vooru pääsenud kutsutakse ennast ja oma ideed tutvustama. Pärast vestlust tehakse lõplik valik. ­ Lõplikud konkursi tulemused selguvad mais 2023.