Lavastused ja visioon 2016/2017

VABA LAVA KURAATORIPROGRAMM  “In | Out”
Kuraatorite Madli Pesti ja Thomas Franki visioon

Ideekonkursist

Vaba Lava etenduskunstide keskuse kuraatoriprogrammi saabus 2015. aasta lõpul 35 projektiideed Eesti kunstnikelt, ühtlasi arvestasime konkursil paarisadat rahvusvahelist projektitaotlust eelmisest hooajast. Oma teiseks kuraatorihooajaks otsisime lõimumise ja kohanemisega tegelevaid kunstiprojekte. Valisime välja kaheksa lavastusprojekti – viis Eesti tegijatelt ja kolm välismaalt –, mis moodustavad mitmekesise terviku. Lavastused annavad intrigeerivaid vastuseid ideekonkursil esitatud küsimustele: Kus on piirid võrdsuse ja erinevuse vahel? Kuidas näeme kaalukaussi ühtse identiteedi ning kultuurilise ja poliitilise mitmekesisuse vahel? Kuivõrd võtame vastu erinevusi meile tuttavasse keskkonda? Kui palju oleme valmis jagama? Kui püsiv on meie kultuuriline identiteet? Mida üldse tähendab lõimumine?

Teemadest

Väljavalitud lavastuste hulgas on sõna- ja tantsuteatrit, visuaal- ja tehnoloogilist teatrit, luule- ja muusikateatrit, dokumentaalteatrit ja performance’iteatrit, diskot ja poksi. Märksõnadeks identiteet ja tehnoloogia, filosoofia, iidsed lood ja suuline pärimus, hirmud, eelarvamused, vastandlike väärtuse ühildamine ja lepitamine, identiteedikriis, digitaalne kultuur, argielu uurimused, mehelik kuvand, must huumor.

On nii tuntud tegijaid, kes osalenud Euroopa mainekatel teatrifestivalidel kui ka teatrilaval debüteerijaid, kes tuntud hoopis teistel (kultuuri)aladel. Meie teisel kuraatorihooajal saab Vabal Laval taas näha intrigeerivalt mitmekesist programmi.

Programm pealkirjaga “In | Out” esitab küsimusi kahe pooluse kohta. Kes on sees ja kes on väljas? Kust on ta väljas ja mille sees ta on? Pealkiri on ingliskeelne jättes tõlgendusvõimaluseks ka moes olemise või moest väljas olemise: kas valitud programm on moes ehk kõlab kaasa õhus olevate küsimustega? Või muutub maailm nii kiiresti, et kunstnikud peavad end kohandama astudes sammu sisse- või väljapoole.

Valitud lavastused

Jürgen Rooste “sugu: M” (loomingulises trupis Jürgen Rooste, Kaur Riismaa, Ivar Sild, Siim Aimla, Marko Martinson, Meelis Oidsalu, Meelis Tasur, Sveta Grigorjeva) esietendus 19.09.2016

Oleg Soulimenko “Ma pigem tantsiksin sinuga” esietendus 01.10.2016

Helen Rekkor “Süüria rahvalood” esietendus 29.10.2016

Simon Mayeri töötoad Tallinnas ja lavastus  “Sissy pojad” (“Sons of Sissy”) esietendus 14.01.2017

Sveta Grigorjeva ja Siim Tõniste “Hulgakesed” esietendus 08.02.2017

Audiokinetica “IDEM” (idee ja helilooja Aleksandr Žedeljov, lavastaja Artjom Garejev) esietendus 12.05.2017

Urmas Vadi “Furby tagasitulek” esietendus 18.04.2017

Chris Kondek ja Christiane Kühl “Eritunnused” (“Distinguishing marks”) esietendus 22.05.2017

Need kaheksa projekti vastavad ideekonkursil esitatud küsimustele mitmel erineval tasandil ning pakuvad ka mitmekesiseid kunstilisi lahendusi. Kunstnikud tegelevad digitaalse identiteedi, võõra integreerimise ning sisemise ja välimise kasutusetundega. Esitatakse sotsioloogilisi ja antropoloogilisi vaateid identiteedikriisile ning püütakse otsida riikide ja rahvuste üleseid moraalseid väärtusi. Uuritakse eestlaste ja venelaste koos elamise ajalugu ja võimalikkust, vaadatakse Eesti tulevikku. Mõtestatakse ka filosoofilisemalt: kas integratsioon on alati positiivne mõiste või on see sõbralik vabandus sallimatusele?

Nii nagu lavastused on mitmekesised temaatiliselt, on need seda ka kunstiliselt lähenemiselt. Erinevaid kunstidistsipliine põimivad Chris Kondek, Audiokinetica, Helen Rekkor ja Jürgen Rooste. Peaaegu kõik lavastused sünnivad koosloome meetodil ning mitmed kasutavad uurimuslikke strateegiaid materjali kogumisel (intervjuusid koguvad lavastuse tarbeks Helen Rekkor, Audiokinetica trupp ja Oleg

Kunstnikest

Kõik programmi valitud kunstnikud on erinevates distsipliinides kogenud tegijad. Eesti kunstnike valikuga soovisime taas ärgitada uute loominguliste truppide teket ning pakkuda võimalust oma ideede esitlemiseks erinevatele vabakooslustele. Samuti intrigeeris meid, et teatrilava kui meediumit kasutaksid oma sõnumi edastamisel teatris varem mitte tegutsenud (kultuuri)professionaalid. Erinevalt eelmisest hooajast, loovad selle hooaja väliskunstnikud uue originaallavastuse Vabal Laval. Kaks kolmest rahvusvahelisest projektist luuakse ja esietendatakse Vabal Laval. Need kunstnikud tutvustavad ebatavalisi teatritegemise viise ning hõlmavad kohalikke etendajaid ja kunstnikke loomisprotsessi. Meile on oluline, et rahvusvahelised projektid suhestuvad tihedalt Eesti identiteedi ja Eesti inimese uurimisega.

Kui meie kureeritud esimene hooaeg pööras rohkem tähelepanu erinevate kunstiliste lähenemiste tutvustamisele, siis teise hooaja eesmärgiks on pakkuda nii kunstnikele kui publikule poliitilisi ja sotsiaalseid väljakutseid. Eesmärk on kunsti kaudu ärgitada ühiskondlik-poliitilisi arutelusid ning küsida lõimumise ja kohandumise, laiemalt meie identiteedi kohta. Loodame vastuolulisi arutelusid, mis mõjutaks Eesti elu väljaspool teatrimaja.