Uudised

Kutsume liituma kogukonnateatri projektiga – Minu Narva.

Kutsume liituma kogukonnateatri projektiga – Minu Narva.

Kogume ja uurime narvalaste personaalseid lugusid, mis on seotud Narva erinevate paikadega nii linnaruumis kui lähiümbruses. Projekti tulemusena võiks valmida rännak-etendus läbi Narva linnaruumi – kas virtuaalselt või füüsiliselt – kus lood uuesti ellu ärkavad ja kunstilisse vormi valatuna publikule nähtavaks saavad.
Kuid tegelikult jätame etenduse täpse sisu ja ülesehituse praegu veel lahtiseks, kuna see kujuneb samm-sammult *kogukonnateatri meetodil, läbi meie ühise kolmekuulise koosloome protsessi, mis toimub esialgu interneti vahendusel ja kui olukord lubab, siis juba Narvas kohapeal.

Projekti infotund toimub 24. jaanuaril kl 12.00 – 13.00 Vaba Lava Narva teatrikeskuses.

Kõigil osaleda soovijatel palume registreerida hiljemalt 22. jaanuariks. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAtWTuZ4wivWx0QVBJ31liF9BnsBICqY6EsjgfVeYLwVOB0A/viewform

PS! Kui piirangud ei võimalda kohtumist Narvas kohapeal, toimub infotund ZOOM-i keskkonnas samal päeval ja ajal.

* Mõiste „kogukonnateater“ (community theatre) märgib sellist loomingulise koostöö vormi, millest võtab ühelt poolt osa kogukond oma liikmete kaudu – eri vanuses, erineva tausta ja huvidega, eri keelt kõnelevate kogukonnaliikmete kaudu. Inimeste kaudu, kellel võib, kuid ei pruugi olla varasemat kokkupuudet eneseväljenduse või teatriga, kuid kellel on soov ja huvi uurida lugusid enda ümber ja sees ning neid jagada.

Teiselt poolt on projekti kaasatud erinevatelt aladelt pärit professionaalsed loomeinimesed, kes annavad oma oskused ja kogemused kogukonna ideede käsutusse – aitavad leida, sõnastada ja muuta nähtavaks kogukonna elus olulisemad teemad ja valida vormid, millesse antud teemad kunstilises mõttes kõige paremini võiksid sobida. Sellises koosloomes sünnib etendus, performance või muus vormis esitus mida näidatakse avalikult.

Kogukonnateatri projekt „Minu Narva“ on koostööprojekt Eesti Teatri-ja Draamahariduse Seltsi (ETDS), Vaba Lava Narva teatrikeskuse ja Narva kogukonnaliikmete vahel. Projekt saab teoks tänu Briti Nõukogule, kestoetab läbi programmi #PeopleToPeople sotsiaalse ühtekuuluvuse projekte Eestis. Lisainfo Briti Nõukogu töö kohta Eestis www.britishcouncil.ee

Projektijuht Liia Kanemägi-Jõerand (ETDS) +372 56633019
liia.kanemagi@gmail.com

Kontaktisik ja projektipartner Serafima Kolodkina Vaba Lava Narva teatrikeskuses
serafima@vabalava.ee