Uudised

Vaba Lava 2016/2017 hooaja integratsiooniteemaline kuraatoriprogramm valitakse välja 35 Eesti ja 197 välistaotluse baasil

Vaba Lava 2016/2017 hooaja kuraatoriprogrammi teemaks on lõimumine ja kohanemine. 13. detsembril lõppenud Eesti-sisesele ideekonkursile esitati 35 uut integratsiooniteemalist lavastusprojekti. Vaba Lava kuraatorid Madli Pesti ja Thomas Frank otsustasid järgmiseks hooajaks väliskonkurssi mitte välja kuulutada, vaid lähtuda välisprojektide väljavalimisel eelmise hooaja 197 välistaotlusest ja lavastusettepanekust. Seega valivad kuraatorid Madli Pesti ja Thomas Frank 2016/2017 hooaja kuraatoriprogrammi välja 6-7 integratsiooniteemalist lavastust 232 projekti seast, mis teeb enam kui 33 taotlust ühele kohale (2015/2016 hooajal oli konkurss 27 taotlust kohale).

Vaba Lava väliskuraator Thomas Frank: “Kuivõrd eelmine Vaba Lava kuraatoriprogrammi ideekonkurss tõi meile rekordiliselt 201 välistaotlust, millest käesoleval hooajal tuuakse Vabas Lavas välja vaid 4, siis me ei näinud kaaskuraatori Madli Pestiga põhjust korraldada uus väliskonkurss, vaid otsustasime ülejäänud 197 taotluse seast teha valiku ka 2016/2017 kuraatoriprogrammi jaoks.”

Vaba Lava kuraator Madli Pesti: “Kodumaine konkurss tõi meile 35 uut intrigeerivat lavastusideed sellisel sotsiaalselt hellal ja vastakaid seisukohti põhjustaval teemal nagu integratsioon. Hea meel on taotlejate seas näha paljusid nii varem Vaba Lava kuraatoriprogrammis osalenud lavastajaid ja etenduskunstnikke kui ka Vabas Lavas igapäevaselt etendusi andvaid truppe. Loodame, et uuel hooajal fookusesse tõstetud lõimumise ja kohanemise teemaga õnnestub meil ühiskonnas algatada elav dialoog mõttemustrite muutmiseks.”

Esimese vooru läbinud projektide autorid kutsutakse oma lavastusideid tutvustama 2016. aasta jaanuaris. Lõppvalik tehakse 2016. aasta jaanuari lõpus.

Teatrikeskuse Vaba Lava kuraatoriteks 2015/2016 ja 2016/2017 hooaegadel on rahvusvaheline teatriekspert Thomas Frank Austriast ning teatriuurija, -kriitik ja Tartu Ülikooli teatriteaduse õppejõud Madli Pesti.

Vaba Lava on kaasaegne ja avatud etenduskunstide keskus, mille eesmärgiks on pakkuda väiketeatritele ja vabatruppidele soodsaid arengutingimusi nii teatrihoone kui erinevate tugiteenuste näol, ning arendada rahvusvahelist koostööd. Teatrikeskus on avatud uutele kooslustele ja värsketele ideedele.