Uudised

Vaba Lava Teatrikeskuse 2015/2016 hooaja rahvusvahelisele kuraatoriprogrammi ideekonkursile laekus 244 projektiideed.

31. jaanuaril lõppenud Vaba Lava 2015/2016 hooaja ideekonkursile laekus projektiteatritelt, vabatruppidelt ja vabakutselistelt loojatelt rekordarv taotlusi, ühtekokku 244, sealjuures 43 taotlust Eestist ja 201 taotlust välismaalt.
Taotlusi esitati pea kõikidest Euroopa riikidest, lisaks USA-st, Brasiiliast, Hiinast, Jaapanist ja Austraaliast. Välisriikidest tuli kõige suurem arv taotlusi Saksamaalt (eelkõige Berliinist), kuid palju projektiideid laekus ka Austriast, Inglismaalt, Soomest ja Itaaliast.
Kuraatoriprogrammi fookuseks 2015/2016 hooajal on kogukond, kollektiivsus ning ühine avalik sfäär.
Vaba Lava juhatuse liige Kristiina Reidolv hindab konkurssi väga edukaks: “Kui Eestist laekunud taotluste arv oli samas suurusjärgus kui esimesel hooajal, siis välisteatrite huvi Vaba Lava Teatrikeskuse kuraatoriprogrammi vastu on erakordselt suur. Kindlasti andis konkursile hoogu Vaba Lava uus kuraatorite tandem – saksa kultuuriruumis tuntud teatriekspert Thomas Frank ja teatriteadlane Madli Pesti. Lisaks viisime saatkondade ja teatrialaste väliskontaktide abil läbi teavitustöö välisriikides. Suur välishuvi näitab esiteks, et Vaba Lava on Balti- ja Põhjamaade piirkonnas eristuva profiiliga organisatsioon, mille programm kujuneb kõigile avatud ideekonkursi baasil, ning teiseks, Euroopas on lavastajate ja truppide konkurents lavastamisvõimaluste leidmiseks väga tihe.”

Teatrikeskuse Vaba Lava kuraatoriteks 2015/2016 ja 2016/2017 hooaegadel on Viini interdistsiplinaarsete etenduskunstide keskuse “brut Koproduktionhaus” kunstiline juht ja direktor Thomas Frank ning teatriuurija, -kriitik ja Tartu Ülikooli teatriteaduse õppejõud Madli Pesti.
Esimese vooru läbinud projektide autorid kutsutakse lavastusideede tutvustuseks 2015. aasta märtsis Tallinna. Lõppvalik toimub 2015. aasta märtsi lõpus.

Thomas Frank ja Madli Pesti sõnastavad Vaba Lava uute kuraatorite missiooni järgmiselt: Meil on suur au ja rõõm olla Vaba Lava kuraatorid aastatel 2015-2017. On väga põnev väljakutse koostada programm täiesti uuele, oma nägu kujundavale teatrikeskusele.
Viimasel kümnendil on majanduskriis ja neoliberaalne poliitika kõigutanud Euroopa avalikku sektorit. Avalikud institutsioonid on üle elanud eelarvekärpeid, erastamisi või isegi sulgemisi. Harva on loodud uusi ettevõtmisi või lausa uuenduslikke struktuure, eriti kultuurivallas. Vaba Lava on siin lootustandev erand. Meil on suur vastutus koostada selle uue teatri kunstiline programm.
Vaba Lava on avatud sõltumatutele loojatele. Meie ülesanne on koostada kuraatoriprogramm, mis koondaks interdistsiplinaarseid etenduskunste nii Eestist kui mujalt. 2015/2016 hooaja ideekonkursi fookuses on kogukonda uurivad ja Eesti avalikkusega suhestuvad kunstiprojektid. Otsime elavat dialoogi loojate ja avaliku sfääri vahel ning loodame, et mõlemad pooled on selleks valmis.”

Vaba Lava on kaasaegne ja avatud etenduskunstide keskus, mille eesmärgiks on pakkuda väiketeatritele ja vabatruppidele soodsaid arengutingimusi nii teatrihoone kui erinevate tugiteenuste näol, ning arendada rahvusvahelist koostööd. Teatrikeskus on avatud uutele kooslustele ja värsketele ideedele.

Lisainfo:

Kristiina Reidolv
SA Vaba Lava juhatuse liige
+372 5525258
kristiina@vabalava.ee